جای گلدان فایبرگلاسی بزرگ JORDGUBBE

محصول جدید

طول : 34 cm
عرض : 34 cm
بلندی : 30 cm

قرار گرفتن 3 گلدان با قطر 12 cm کنار یکدیگر درون این گلدان .

جنس محصول : Polypropylene plastic

350,000 ریال

نظرات کاربران

نوشتن نظر "سوالات در بخش تماس با ما ارسال شود"

جای گلدان فایبرگلاسی بزرگ JORDGUBBE

جای گلدان فایبرگلاسی بزرگ JORDGUBBE

طول : 34 cm
عرض : 34 cm
بلندی : 30 cm

قرار گرفتن 3 گلدان با قطر 12 cm کنار یکدیگر درون این گلدان .

جنس محصول : Polypropylene plastic

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0